EKSKLUSIV UNIK PERSONLING VERDISKAPENDE

Få mer ut av influencer marketing

Influencer Value har et klart og tydelig fokus på begge sider av influencer marketing. Vårt byrå har ulike typer influencere tilknyttet, og vårt hovedmål er å skape et miljø der oppdragsgiver og influencer passer sammen.

Vi fokuserer også på å sikre bedriften realistiske og gode priser på den faktiske rekkevidden og nedslagsfeltet til influenceren.

Dette gjør at bedrifter kan oppnå bedre økonomiske betingelser enn noen gang.

Forhandling av avtaler
- få maksimalt ut av hver avtale
Bedrifter har ofte ikke oversikt over det faktiske nedslagsfeltet og rekkevidden til influenceren. Vi sitter på sanntidsstatistikker som viser både hvor mye man kan forvente å få ut av en influencer, og man har på bakgrunn av dette bedre muligheter enn noen gang til å oppnå rettferdige priser.
Komplett løsning
- få kampanjer satt opp fra A-Å
Influencer Value har tilsammen over 20 års erfaring innen forhandling, markedsføring og influencing. Det sier seg selv at det er en del delt kompetanse her som du kan dra direkte nytte av, og som bedrift har du anledning til å la oss utforme komplette kampanjer for bedriften sammen med aktuelle influencere. Vi tilbyr en A-Å løsning med ide, konsept, strategi, tekstproduskjon, bilde og video.
Aktiv vurdering
- det handler om å vite, ikke synse
Vi vurderer alltid våre samarbeid aktivt og på oppdaterte statistikker. Dette betyr at du som bedrift kan være trygg på at de vi jobber med på dine prosjekter er nøye vurdert ut ifra en rekke parameter som geografi, demografi, rekkevidde, engasjement med mer.
Matchmaker
- vi finner hånd i hanske
Influencer Value er opptatt av å matche bedrift og influencer. Når du kjøper tjenester hos oss skal du vite at den eller de influencerne vi velger passer oppdraget på alle måter. Her støtter vi oss til både personlige relasjoner og ikke minst sanntidsstatistikk.

Hva får du som bedrift
ved å samarbeide med oss?

Hos oss handler alt om å tilby løsninger som er spesielt tilpasset hver enkelt bedrift og hvert enkelt oppdrag. Det betyr at vi har en kvalifiseringsprosess som sikrer bedriftens interesser før et oppdrag iverksettes.

Kartlegging av behov, strategisk tilnærming, analyse av match og aktiv vurdering av statistikk er bare noen av de punktene vi kvalifiserer våre prosjekter gjennom.

Influencer Value skal sikre både bedriften og influenceren gjennom transparente, rettferdige og åpne prosesser. Vi mener det er grunnlaget for ethvert godt samarbeid.

Slik jobber vi
annerledes

Vi har sett, vi har studert, vi har prøvd selv og vi har funnet ut hva bedrifter mangler i forhold til influencer marketing. Alt for mye skjer tilfeldig og erfaringen tilsier at bedriftene ikke får like mye utav sine samarbeid som de burde.

Samtidig ser vi at influencerene heller ikke får nok ut av sine samarbeid, som igjen slår negativt tilbake på totalen.

Dette har vi gjort noe drastisk med i Influencer Value.

Image module

Vil du jobbe
med oss?

Ønsker du en uforpliktende prat? Nederst på siden kan du sende inn en forespørsel om å bli kontaktet av en av våre rådgivere, slik at vi kan forklare deg hvordan din bedrift kan maksimere utbyttet av influencer marketing.

Vil du bli en av oss?

Vil du vite mer om
hvordan du får maks utav influencere?